שלוש שנים בלעדיך דוד אהוביבלעדיך אהובי היקר

בלעדיך אהובי הגעגוע הוא הכל,
בלעדיך אהובי הזיכרונות הם חיי,
בלעדיך אהובי אין מנוחה לנפשי,
שלוש שנים בלעדיך אהובי היקר
ואני חיה את זיכרונות חיינו המשותפים,
כואבת, אוהבת, מתגעגעת, זוכרת וחושבת
עליך דוד אהובי היקר, אהבת חיי


14/09/2016